سیب زمینی سرخ شده / 94
سیب زمینی مخصوص / 168
سیب زمینی پنیری /174
سالاد فتوش / 168
سالاد سزار تک نفر / 185
سالاد سزار دو نفره / 225

پیناکلاد

پیشنهاد ویژه ماروِل
109
  • لیست آیتم #1
گرمه ! میچسبه!