آمریکن برگر / 218
ماشروم برگر / 248
چوریزو برگر / 298
پینات برگر / 225

پیناکلاد

پیشنهاد ویژه ماروِل
109
  • لیست آیتم #1
گرمه ! میچسبه!